Protime Logo
               ... la timpul şi locul potrivit!
     

Gestiune
Productie


Rezultate maxime cu eforturi minime e idealul oricarui proces de producție. Pentru a atinge acest ideal este necesară menținerea echilibrului între sarcinile procesului și resursele implicate în el, astfel încât în nici un moment să nu existe mai multe resurse implicate decât este nevoie, fapt care ar duce la cheltuieli inutile, sau mai puține decât este necesar, fapt care ar duce la întârzieri și pierderi. Gestiunea activităților Prezența este necesară dar nu și suficientă pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de producție. Cum este folosit timpul la locul de muncă este cu adevarat important. Într-o organizație în care procesul de producție este complex și presupune divizarea pe mai multe activități, modul în care se execută respectivele activități face diferența între profit și faliment.

Protime introduce conceptul de cost în managementul activităților. Acest lucru presupune marcarea fiecărei activități cu un anumit cost și raportarea zilnică în sistemul de pontaj a activităților desfășurate. Prin acest mod de lucru se generează informații pe baza cărora se poate analiza, planifica și optimiza procesul de producție.