Protime Logo
               ... la timpul şi locul potrivit!
     

Planificare
Resurse


A încerca să estimezi efortul necesar pentru a efectua o sarcină sau de a gasi resursele potrivite pentru o anumită activitate este un proces complex și cu risc de a deveni neproductiv. O planificare reușită presupune identificarea corectă a efortului necesar, cunoasterea resurselor disponibile, atribuirea sarcinilor pe criterii calitative și cantitative, toate corelate cu folosirea instrumentelor potrivite de măsură și control. Cheia succesului Costurile raportate la capitalul "forță de muncă" ajung până la 60% din costurile unei activități comerciale. Măsura în care o organizație reușește să diminueze raportul între capitalul curent și cel necesar de forță de muncă reflectă calitatea managementului. Ca atare, investiția într-un management de calitate trebuie să fie principalul obiectiv al oricărui proprietar de capital.

Prin planificare, Protime contribuie la managementul de calitate prin asigurarea unui randament maxim în folosirea capitalului uman. Ingredientul de succes și avantajul față de alte soluții existente este folosirea datelor măsurate în procesul de gestiune a timpului. Astfel, în planificarea oferită de soluția noastră, atât baza de planificare cât și evaluarea de după execuție a planificării se raportează la o situație reală. Această situație este furnizată printr-o măsurare continuă a timpului de către celelalte funcții oferite de soluția Protime.